Korzystanie z Serwisu

 

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.mix-plast.pl, oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki sklepu www.mix-plast.pl i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 
Sklep internetowy www.mix-plast.pl dostępny pod adresem http://www.mix-plast.pl, prowadzony jest przez firmę Mix-Plast - Piotr Siudziński, Borzęcin Duży, ul. Kosmowska 5, 05-083 Zaborów, (wpisaną do "Ewidencji działalności gospodarczej" Gminy Stare Babice, pod numerem: 3763)

 

1. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym www.mix-plast.pl oznacza akceptacje przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

2. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych.

3.Ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają kosztów wysyłki i obsługi zamówienia.

4.Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument dostawy i sprzedaży.

5.Płatności można dokonywać w następujący sposób:

a. Gotówką - należność należy przekazać kurierowi przy odbiorze przesyłki.

b. Przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie Sklepu. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Na przelewie, w polu „tytułem”, prosimy podać numer zamówienia. Należy pamiętać o czasie niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem.


6. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep.

Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz wypełniany na stronach Sklepu.

Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system na adres e-mail podany przy rejestracji, wiadomością zawierającą w treści link do potwierdzenia.

Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon.

Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości lub zawierających treści o charakterze bezprawnym.

Kilent ma prawo zmienić lub anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem, kontaktując się ze sklepem w sposób telefoniczny.
Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

7. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres, za pośrednictwem firmy kurierskiej KOLPORTER EXPRESS K-EX oraz SIÓDEMKI

8. Po uregulowaniu zapłaty zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie nie zgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania, kupujący powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę wiadomością e-mail na adres biuro@mix-plast.pl. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

9.Kupujący może zwrócić zakupiony towar, bez podawania przyczyny w terminie do 10 dni od dnia otrzymania przesyłki. Stwierdziwszy spełnienie warunków, którym zwroty podlegają, www.mix-plast.pl zwróci cenę zapłaconego produktu Klientowi na wskazany rachunek bankowy.

10. Reklamacje obejmują wady materiału i wykonania. Nie podlegają reklamacji towary mechanicznie uszkodzone lub zniszczone w wyniku eksploatacji. Reklamowany towar prosimy przysłać do firmy Mix-Plast. Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji, jest dostarczenie dowodu zakupu. W ciągu 14 dni klient otrzyma zwrot pieniędzy za reklamowany towar, bądź zostanie poinformowany o nieuznaniu reklamacji.


11. Ochrona danych osobowych:

a. Dane podawane podczas rejestracji i składania zamówień w sklepie internetowym www.mix-plast.pl są wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb realizacji tych zamówień, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) i nie będą nigdy udostępniane innym podmiotom.

b. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich modyfikacji oraz do żądania ich usunięcia z bazy.

 

 

Kontynuuj
Marka i Model
0 szt.